Oğulduruk Yayla Bağı Projesi

| 08/07/2012 | 0 Cevap/Yorum Devamı

 

 

Bu proje Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Deniz Feneri Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolündeki yükümlülükler çerçevesinde yürütülmektedir.

Manisa’nın, Gördes İlçesi Oğulduruk köyünde halk hayvancılık, meyvecilik, tütün ve hububat tarımından geçimini sağlamaya çalışmakta.

İlçenin köylerinde ailelerin geçimlerini temin edememesi nedeniyle dışa göçler yaşanmış ve zaman zaman da yaşanmakta.

Deniz Feneri , 2009 yılında bölgedeki kaynakları ve köylülerin sahip oldukları imkanları göz önünde bulundurarak yoksul köylülerimizi yüksek sistem yayla bağcılığı projesine yönlendirerek sofralık siyah üzüm yetiştiriciliğine teşvik etti.

Proje kapsamında belirlenen 12 aileye tahsis edilen 5’er dekardan toplam 60 dekar arazide sofralık siyah üzüm olan aşılı alphonse lavelle çeşidiyle yayla bağı tesis edildi.

Proje ile gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artmasıyla ailelerin göç etmelerinin önüne geçilmesi ve kendi geçimlerini temin etmeleri amaçlandı.

Projenin Maliyeti:

Bir yoksul aile için 5 dekar araziye yapılacak bağ tesisi maliyeti;

830 adet aşılı asma fidanı X 3,50 TL. = 2.905 TL.
340 adet direk X 3,00 TL. = 1.020 TL.
350 kg. tel X 1,00 TL. = 350 TL.
Toz kükürt ve çinko sülfat = 500 TL
TOPLAM = 4.775 TL.

Sürüm giderleri = 350 TL.
Çukur açma, işaretleme ve fidan dikimi = 415 TL.
Gübre ve gübreleme giderleri = 400 TL.
Sulama giderleri = 160 TL.
Toprak işleme ve çapalama giderleri = 280 TL.
Hastalık ve zararlılarla mücadele giderleri = 80 TL.
Nakliye bedeli = 250 TL.
TOPLAM =1.935 TL.

Bir Ailenin Genel Toplam Maliyeti= 6.710 TL.

12 Aile İçin Genel Toplam Maliyet= 80.520 TL. 

Projenin Geliri: 
Bir faydalanıcının projeden elde edeceği gelir hesaplanırken ilk iki yıl bağından ürün alamayacağı gözönünde bulunduruldu.

Projede, öngörüldüğü gibi 3. yıldan itibaren gelir elde edilmeye başlandı.

http://www.denizfeneri.org.tr/icerik.aspx?kod=ogulduruk-yayla-bagi-projesi

Share

Category: Çevre konulu proje!, Diğer çevre konuları

avatar

Üye hakkında (Üye Profili)

Site Yöneticisi
Hayalinipaylas.com

Share

Cevap/Yorum Yazınız

Yapmak zorundasınız Giriş Cevap yazmak için.